Dans

KIES EEN LEERLIJN:

Dans, of in het bewegingsonderwijs beter gezegd Bewegen op Muziek, behelst in de basisschool niet persé dansen, maar richt zich vooral op de basisvaardigheden waarbij de muziek het bewegen stuurt. In het voortgezet onderwijs verschuift de aandacht meer naar het ontwerpen en uitvoeren van een dans.
Bekijk onze filters voor de verschillende leerlijnen en bewegingsthema's binnen Dans.