Onderzoek van het Mulier Instituut

Het Mulier Instituut doet sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek. Lees hier een voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.

Scroll to top