cora ietswaart

Beste lezer,

Mijn naam is Cora Ietswaart. Al 25 jaar ben ik met veel plezier vakleerkracht bewegingsonderwijs en Motorisch Remedial Teacher. Ervaring met het opleidingswerk (PABO-docent bewegingsonderwijs) was de inspriatiebron om Cora’s Gym en Spel op te richten.
Bewegen en sport spelen in ons gezin een belangrijke rol. Aan top- & recreatiesport, speler, trainer, scheidsrechter, schaatsen, volleybal, tennis, turnen, kaatsen en meer, beleven wij veel plezier.
In 1992 ben ik afgestudeerd van de ALO in Groningen. Ruim vijfentwintig jaar later, voel ik mij bevoorrecht dat zó veel aspecten van het onderwijs in bewegen en sport mijn levenspad gekruist hebben. Nu deel ik die ervaringen graag met collega’s en hoop dat ons enthousiasme voor bewegen zich als een lopend vuurtje verder zal verspreiden.

MISSIE

Gym & Spel ziet graag dat alle kinderen goede herinneringen krijgen aan de gymlessen en beweegactiviteiten op school, omdat ze goed hebben leren bewegen.

VISIE
Jong geleerd, oud gedaan! Hoe meer je leert, des te meer en langer zul je er profijt van hebben. Zowel het aantal bewegingsvaardigheden, als de complexiteit van de bewegingen zijn daarin erg belangrijk.
DOEL

D.m.v. workshops, begeleiding en inspiratiematerialen wil Gym & Spel het groepsleerkrachten en vakleerkrachten makkelijker maken goed bewegingsonderwijs aan hun leerlingen aan te bieden.

SCHRIJF JE NU IN VOOR DE NIEUWSBRIEF

OMDAT KINDEREN HET LIEFST SPELEN

Binnen mijn carrière ben ik vakleerkracht bewegingsonderwijs (kleuters t/m groep 8), Motorisch Remedial Teacher, jeugdtrainer (schaatsen, volleybal, kaatsen), docent LO in het VO, vakleerkracht schoolzwemmen en opleidingsdocent bewegingsonderwijs aan de PABO geweest.

Terugkijkend op mijn eigen beleving én op die van de leerlingen, blijkt ‘spel’ telkens de meerwaarde. Spellen stimuleren actievere en intensievere deelname. Spelen maakt differentiatie makkelijker.
Spel maakt de beleving intenser en zorgt ongemerkt voor een ontspannen leerproces.
Laten we ons bewegingsonderwijs verrijken met zinvolle spellen. Omdat kinderen het liefst spelen.

cora ietswaart